LLOGUERS I/O RESERVES D'ESPAIS ESPORTIUS PER A ENTITATS,
EMPRESES I COL·LECTIUS ESPECIALS
 
DISPONIBILITAT D'ESPAIS | CANCELAR UNA RESERVA PRÈVIA | TARIFES VIGENTS

El lloguer d'espais esportius en horari de 7'30h a 13h gaudeixen de la promoció del 50%  sobre el preu inicial per particulars i de dilluns a divendres.

En el cas de grups i altres col-lectius se'n farà una valoració segons cada cas.
1.-Condicions
 
Durant el mes d'agost i les vacances de Setmana Santa i de Nadal, d'acord amb el calendari lectiu, no podem oferir aquest servei. Les sol·licituds de reserva d'espais realitzades en aquests períodes seran tramitades a partir del primer dia laborable següent. Si voleu fer reserves per aquests dies, us recomanem que les realitzeu 4 dies abans dels períodes esmentats, si no no podrem garantir la resposta abans de la data sol·licitada.

Heu d'enviar-nos la vostra sol·licitud per a reserves periòdiques 20 dies abans de l’inici del període que demaneu i per a reserves puntuals 4 dies laborables, excepte dissabtes i diumenges, abans del dia de la reserva. Aquests terminis són aplicables també a les modificacions. En cas contrari, no podem garantir la resposta abans de la data sol·licitada.

FletxaConsulteu la disponibilitat d'espais i les tarifes vigents.

Heu d'omplir els camps del formulari. La resposta la rebreu a la adreça electrònica que ens faciliteu en aquesta sol·licitud d'espais.

La reserva és efectiva des del moment en què el SAF us confirma per escrit que hi ha disponibilitat i del import de la factura, si s'escau.

Pagaments: si la vostra sol·licitud té un cost, rebreu junt amb la notificació de la reserva, l' import corresponent Llegiu-vos atentament el document d’Instruccions, a seguir pel client, referents a la formalització del pagament d'un lloguer d'instal·lacions al Servei d'Activitat Física (UAB).  

fletxaPer tal d'evitar incidències quan vingueu a fer ús de la instal·lació reservada porteu la còpia del correu electrònic de resposta a la vostra petició de reserva.

fletxaSerà a càrrec del client les despeses addicionals que es puguin generar (neteja, subministraments addicionals, vigilància, personal, etc.).

fletxa
 La UAB podrà exigir al client la constitució d'una fiança i/o pòlissa d'assegurances per tal de garantir: el pagament de despeses addicionals; la rehabilitació de les instal·lacions al seu estat inicial en el supòsit que la utilització de referència generi desperfectes.

fletxaExcepcionalment, el director del SAF o persona en qui delegui, podrà autoritzar preus diferents atenent les característiques singulars dels actes, de les aules i de les instal·lacions.

fletxaCada any, les tarifes es revisaran al gener. Es farà la publicitat corresponent a la web.

fletxaEls acompanyants hauran de pagar entrada puntual en el moment d’accedir a les instal·lacions.

fletxaEls equips hauran d'accedir a la instal•lació en grup i al mateix temps i hora acordada (fins a 30 minuts abans de l'hora d'inici que tinguin feta la reserva).

fletxaS’haurà d’identificar un responsable de reserva i/o grup amb el nom i cognoms, D.N.I., e-mail i telèfon de contacte.

fletxaEn el cas de necessitar material específic, s'haurà de contactar expressament amb Agustí Serra i Curtichs mitjançant correu electrònic a la següent adreça: agusti.serra@uab.cat

fletxaLes necessitats de material específic poden fer variar el preu final de la reserva.

fletxaLa realització de qualsevol activitat al SAF està subjecta al compliment de la normativa de la UAB i del SAF.

Cancel·lació d'una reserva: En cas de cancel·lació total d'una reserva, disposeu de l'enllaç situat a la capçalera CANCEL·LA UNA RESERVA PRÈVIA. En cas de cancel·lació parcial, comuniqueu la modificació a explotacio.saf@uab.cat, indicant de forma clara a què afecta i el número de referència de la reserva. Si la cancel·lació es comunica amb un mínim de 5 dies hàbils abans del primer dia que es realitzarà ús de les instal·lacions, es procedirà a l'abonament del 100% de la reserva cancel·lada (si ja ha estat pagada). En cas contrari, no es realitzarà cap abonament.